Câu 144: Các phương tiện tham gia giao thông đường bộ (kể cả những xe có quyền ưu tiên) đều phải dừng lại bên phải đường của mình và trước vạch “dừng xe” tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt khi có báo hiệu dừng nào dưới đây?

  1. Hiệu lệnh của nhân viên gác chắn.
  2. Đèn đỏ sáng nháy, cờ đỏ, biển đỏ.
  3. Còi, chuông kêu, chắn đã đóng
  4. Tất cả các ý trên.

Giải thích: Không có giải thích.

Gửi bình luận

Mọi thắc mắc hay góp ý trong nội dung bài viết, vui lòng gửi cho chúng tôi một bình luận. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian 24h.