bookmark_borderCâu 310: Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô hai bánh đi vào?

Hình câu 310
 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Giải thích: Không có giải thích.

bookmark_borderCâu 309: Biển nào dưới đây xe gắn máy được phép đi vào?

Hình câu 309
 1. Biển 1.
 2. Biển 2
 3. Cả hai biển.

Giải thích: Biển 104 “Cấm mô tô” và biển 103a “Cấm ô tô” không cấm xe gắn máy (không phải mô tô). Nên cả 2 biển đều cho phép xe gắn máy đi vào.

bookmark_borderCâu 308: Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô ba bánh đi vào?

Hình câu 308
 1. Biển 1 và 2.
 2. Biển 1 và 3.
 3. Biển 2 và 3.

Giải thích: Biển 1: P.104 “Cấm mô tô” thì cấm cả mô tô 3 bánh.
Biển 2: P.103a “Cấm ô tô” cấm ô tô và và cả phương tiện 3 bánh đi vào.

bookmark_borderCâu 307: Biển nào cấm máy kéo?

Hình câu 307
 1. Biển 1.
 2. Biển 2 và 3.
 3. Biển 1 và 3.
 4. Cả ba biển.

Giải thích: Không có giải thích.

bookmark_borderCâu 306: Biển nào cấm ô tô tải?

Hình câu 306
 1. Cả ba biển.
 2. Biển 2 và 3.
 3. Biển 1 và 3.
 4. Biển 1 và 2.

Giải thích: Không có giải thích.

bookmark_borderCâu 305: Biển nào cấm các loại xe cơ giới đi vào, trừ xe gắn máy, mô tô hai bánh và các loại xe ưu tiên theo luật định?

Hình câu 305
 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 1 và 3.
 4. Cả ba biển.

Giải thích: Không có giải thích.

bookmark_borderCâu 304: Trên xe ô tô có trang bị thiết bị như hình vẽ, dùng để làm gì?

Hình câu 304
 1. Thay lốp xe.
 2. Chữa cháy trong các trường hợp hỏa hoạn.
 3. Phá cửa kính xe ô tô trong các trường hợp khẩn cấp.
 4. Cầm máu cho người bị nạn.

Giải thích: Không có giải thích.

bookmark_borderCâu 303: Trên xe ô tô có trang bị thiết bị như hình vẽ, dùng để làm gì?

Hình câu 303
 1. Thay lốp xe.
 2. Chữa cháy.
 3. Phá cửa kính xe ô tô trong các trường hợp khẩn cấp.
 4. Vặn ốc để tháo lắp bánh xe.

Giải thích: Không có giải thích.

bookmark_borderCâu 302: Trên xe ô tô có trang bị thiết bị như hình vẽ có tác dụng gì?

Hình câu 302
 1. Dùng để kích (hay nâng) xe ô tô
 2. Vặn ốc lắp bánh xe.
 3. Ổn định chuyển động của xe ô tô khi đi vào đường vòng.
 4. Giữ chặt người lái và hành khách trên ghế ngồi khi xe ô tô đột ngột dừng lại.

Giải thích: Không có giải thích.

bookmark_borderCâu 301: Khi động cơ ô tô đã khởi động, bảng đồng hồ xuất hiện ký hiệu như hình vẽ dưới đây không tắt trong thời gian dài, báo hiệu tình trạng như thế nào của xe ô tô?

Hình câu 302
 1. Nhiệt độ nước làm mát động cơ quá ngưỡng cho phép.
 2. Áp suất lốp không đủ.
 3. Đang hãm phanh tay.
 4. Hệ thống lái gặp trục trặc.

Giải thích: Không có giải thích.