Câu 308: Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô ba bánh đi vào?

Hình câu 308
  1. Biển 1 và 2.
  2. Biển 1 và 3.
  3. Biển 2 và 3.

Giải thích: Biển 1: P.104 “Cấm mô tô” thì cấm cả mô tô 3 bánh.
Biển 2: P.103a “Cấm ô tô” cấm ô tô và và cả phương tiện 3 bánh đi vào.

Gửi bình luận

Mọi thắc mắc hay góp ý trong nội dung bài viết, vui lòng gửi cho chúng tôi một bình luận. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian 24h.