bookmark_borderCâu 420: Biển nào sau đây là biển “Dốc lên nguy hiểm”?

Hình câu 420
 1. Biển 1.
 2. Biển 2.

Giải thích: Không có giải thích

bookmark_borderCâu 419: Biển nào sau đây là biển “Dốc xuống nguy hiểm”?

Hình câu 419
 1. Biển 1.
 2. Biển 2.

Giải thích: Không có giải thích.

bookmark_borderCâu 418: Gặp biển nào dưới đây người tham gia giao thông cần phải điều chỉnh tốc độ xe chạy cho thích hợp, đề phòng gió thổi mạnh gây lật xe?

Hình câu 418
 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Cả hai biển.

Giải thích: Không có giải thích.

bookmark_borderCâu 417: Biển nào báo hiệu gần đến đoạn đường thường có trẻ em đi ngang qua?

Hình câu 417
 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.
 4. Cả 3 biển.

Giải thích: Biển 1: W.224 “Đường người đi bộ cắt ngang”; Biển 2: W.225 “Trẻ em”; Biển 3: W.226 “Đường người đi xe đạp cắt ngang”.

bookmark_borderCâu 416: Biển nào chỉ dẫn nơi bắt đầu đoạn đường dành cho người đi bộ?

Hình câu 416
 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Giải thích: Biển 1: W.224 “Đường người đi bộ cắt ngang”; Biển 2: I.423c “Điểm bắt đầu đường đi bộ”; Biển 3: W.225 “Trẻ em”.

bookmark_borderCâu 415: Gặp biển nào người tham gia giao thông phải đi chậm và thận trọng đề phòng khả năng xuất hiện và di chuyển bất ngờ của trẻ em trên mặt đường?

Hình câu 415
 1. Biển 1.
 2. Biển 2.

Giải thích: Không có giải thích.

bookmark_borderCâu 414: Biển nào báo hiệu đoạn đường hay xảy ra ùn tắc giao thông?

Hình câu 414
 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.
 4. Cả 3 biển.

Giải thích: Biển 1: W.240 “Đường hầm”; Biển 2: W.241 “Ùn tắc giao thông”; Biển 3: W.244 “Đoạn đường hay xảy ra tai nạn”.

bookmark_borderCâu 413: Biển nào dưới đây cảnh báo nguy hiểm đoạn đường thường xảy ra tai nạn?

Hình câu 413
 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Giải thích: Không có giải thích.

bookmark_borderCâu 412: Biển nào sau đây báo trước gần tới đoạn đường đang tiến hành thi công?

Hình câu 412
 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.
 4. Không biển nào.

Giải thích: Không có giải thích.

bookmark_borderCâu 411: Biển nào sau đây là biển “Lề đường nguy hiểm”?

Hình câu 411
 1. Biển 1.
 2. Biển 2
 3. Biển 3.

Giải thích: Biển 1: W.215b “Kè, vực sâu bên đường phía bên trái”; Biển 2: W.222b “Lề đường nguy hiểm”; Biển 3: W201c “”Chỗ ngoặt nguy hiểm có nguy cơ lật xe”.