Câu 312: Biển nào cho phép ô tô con được vượt?

Hình câu 312
  1. Biển 1 và 2.
  2. Biển 2.
  3. Biển 1 và 3.
  4. Biển 2 và 3.

Giải thích: Biển 1: DP.133 “Hết cấm vượt”; Biển 2: P.125 “Cấm vượt”; Biển 3: P.126 “Cấm ô tô tải vượt”. Chỉ có biển 2 cấm ô tô con vượt nên là đáp án đúng Biển 1 và biển 3.

Gửi bình luận

Mọi thắc mắc hay góp ý trong nội dung bài viết, vui lòng gửi cho chúng tôi một bình luận. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian 24h.