Câu 326: Biển nào cho phép xe rẽ trái?

Hình câu 326
  1. Biển 1.
  2. Biển 2.
  3. Không biển nào.

Giải thích: Biển 1: P.123a “Cấm rẽ trái” không cấm quay đầu xe; Biển 2: I.410 “Khu vực quay xe”. Nên Biển 2 cho phép quay xe là đáp án đúng.

Gửi bình luận

Mọi thắc mắc hay góp ý trong nội dung bài viết, vui lòng gửi cho chúng tôi một bình luận. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian 24h.