Câu 331: Gặp biển nào người lái xe không được đỗ xe vào ngày chẵn?

Hình câu 331
  1. Biển 1.
  2. Biển 1 và 3.
  3. Biển 2 và 3.
  4. Biển 3.

Giải thích: Biển 1: P.301a “Cấm đỗ xe” bất kỳ ngày nào; Biển 2: P301b “Cấm đỗ xe” vào ngày lẻ; Biển 3: P301c “Cấm đỗ xe” vào ngày chẵn. Nên biển 1 và biển 3 là cấm đỗ xe ngày chẵn.

Gửi bình luận

Mọi thắc mắc hay góp ý trong nội dung bài viết, vui lòng gửi cho chúng tôi một bình luận. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian 24h.