Câu 338: Biển báo này có ý nghĩa gì?

Hình câu 338
  1. Đường cấm súc vật vận tải hàng hóa.
  2. Đường cấm súc vật vận tải hành khách.
  3. Đường cấm súc vật vận tải hàng hóa hoặc hành khách dù kéo xe hay chở trên lưng đi qua.

Giải thích: Không có giải thích.

Gửi bình luận

Mọi thắc mắc hay góp ý trong nội dung bài viết, vui lòng gửi cho chúng tôi một bình luận. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian 24h.