Câu 344: Biển nào cấm máy kéo kéo theo rơ moóc?

Hình câu 344
  1. Biển 1.
  2. Biển 2.
  3. Cả hai biển.

Giải thích: Biển 1: P.108 “Cấm ô tô kéo moóc”; Biển 2: P.109 “Cấm máy kéo”. Đáp án đúng là cả 2 biển.

Gửi bình luận

Mọi thắc mắc hay góp ý trong nội dung bài viết, vui lòng gửi cho chúng tôi một bình luận. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian 24h.