Câu 346: Biển nào không có hiệu lực đối với ô tô tải không kéo moóc?

Hình câu 346
  1. Biển 1 và 2.
  2. Biển 2 và 3.
  3. Biển 1 và 3.
  4. Cả ba biển.

Giải thích: Không có giải thích.

Gửi bình luận

Mọi thắc mắc hay góp ý trong nội dung bài viết, vui lòng gửi cho chúng tôi một bình luận. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian 24h.