Câu 351: Biển phụ đặt dưới biển cấm bóp còi có ý nghĩa gì?

Hình câu 351
  1. Báo khoảng cách đến nơi cấm bóp còi.
  2. Chiều dài đoạn đường cấm bóp còi từ nơi đặt biển.
  3. Báo cấm dùng còi có độ vang xa 500 m.

Giải thích: Biển phụ là biển S.501 “Phạm vi tác dụng của biển” xác định chiều dài áp dụng biển chính từ nơi đặt biển.

Gửi bình luận

Mọi thắc mắc hay góp ý trong nội dung bài viết, vui lòng gửi cho chúng tôi một bình luận. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian 24h.