Câu 355: Ba biển này có hiệu lực như thế nào?

Hình câu 355
  1. Cấm các loại xe ở biển phụ đi vào.
  2. Cấm các loại xe cơ giới đi vào trừ loại xe ở biển phụ.

Giải thích: Biển chính là P.101 “Đường cấm”, có biển phụ thì áp dụng cấm theo biển phụ.

Gửi bình luận

Mọi thắc mắc hay góp ý trong nội dung bài viết, vui lòng gửi cho chúng tôi một bình luận. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian 24h.