Câu 358: Biển này có ý nghĩa gì?

Hình câu 358
  1. Cấm dừng xe về hướng bên trái.
  2. Cấm đỗ xe và cấm dừng xe theo hướng bên phải.
  3. Được phép đỗ xe và dừng xe theo hướng bên phải.

Giải thích: Không có giải thích.

Gửi bình luận

Mọi thắc mắc hay góp ý trong nội dung bài viết, vui lòng gửi cho chúng tôi một bình luận. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian 24h.