Câu 368: Số 50 trên biển báo dưới đây có ý nghĩa gì?

Hình câu 368
  1. Tốc độ tối đa các xe cơ giới được phép chạy.
  2. Tốc độ tối thiểu các xe cơ giới được phép chạy.

Giải thích: Biển số P.127 “Tốc độ tối đa cho phép”

Gửi bình luận

Mọi thắc mắc hay góp ý trong nội dung bài viết, vui lòng gửi cho chúng tôi một bình luận. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian 24h.