Câu 369: Trong các biển báo dưới đây biển nào chỉ dẫn bắt đầu đường cao tốc ?

Hình câu 369
  1. Biển 1.
  2. Biển 2.
  3. Cả biển 1 và biển 2.

Giải thích: Không có giải thích.

Gửi bình luận

Mọi thắc mắc hay góp ý trong nội dung bài viết, vui lòng gửi cho chúng tôi một bình luận. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian 24h.