Câu 374: Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau nguy hiểm?

Hình câu 374
  1. Biển 1.
  2. Biển 1 và 2.
  3. Biển 2 và 3.
  4. Cả ba biển.

Giải thích: Biển 1: W.210 “Giao nhau với đường sắt có rào chắn”; Biển 2: W.208 “Giao nhau với đường ưu tiên”; Biển 3: W.209 “Giao nhau có tín hiệu đèn”.

Gửi bình luận

Mọi thắc mắc hay góp ý trong nội dung bài viết, vui lòng gửi cho chúng tôi một bình luận. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian 24h.