Câu 380: Biển nào báo hiệu “Cửa chui”?

Hình câu 380
  1. Biển 1.
  2. Biển 2.
  3. Biển 3.

Giải thích: Biển 1: W.237 “Cầu vòng”; Biển 2: W.218 “Cửa chui”; Biển 3: W.240 “Đường hầm”. Đáp án đúng là đáp án 2.

Gửi bình luận

Mọi thắc mắc hay góp ý trong nội dung bài viết, vui lòng gửi cho chúng tôi một bình luận. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian 24h.