Câu 384: Biển nào báo hiệu “Hết đoạn đường ưu tiên”?

Hình câu 384
  1. Biển 1.
  2. Biển 2.
  3. Biển 3.

Giải thích: Biển 1: W.207a “Giao nhau với đường không ưu tiên”;
Biển 2: W.208 “Giao nhau với đường ưu tiên”;
Biển 3: I.402 “Hết đường ưu tiên”.

Gửi bình luận

Mọi thắc mắc hay góp ý trong nội dung bài viết, vui lòng gửi cho chúng tôi một bình luận. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian 24h.