Câu 387: Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường ưu tiên”?

Hình câu 387
  1. Biển 1 và 3.
  2. Biển 2.
  3. Biển 3.

Giải thích: Biển 1: W.207a “Giao nhau với đường không ưu tiên”;
Biển 2: W.208 “Giao nhau với đường ưu tiên”;
Biển 3: I.401 “Bắt đầu đường ưu tiên”.

Gửi bình luận

Mọi thắc mắc hay góp ý trong nội dung bài viết, vui lòng gửi cho chúng tôi một bình luận. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian 24h.