Câu 388: Biển nào báo hiệu “Đường bị thu hẹp”?

Hình câu 388
  1. Biển 1 và 2.
  2. Biển 1 và 3.
  3. Biển 2 và 3.
  4. Cả ba biển.

Giải thích: Biển 1: W.203a “Đường bị hẹp cả hai bên”; Biển 2: W203b “Đường bị hẹp về phía trái”; Biển 3: W.201b “Chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên phải”. Nên đáp án đúng là Biển 1 và Biển 2.

Gửi bình luận

Mọi thắc mắc hay góp ý trong nội dung bài viết, vui lòng gửi cho chúng tôi một bình luận. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian 24h.