Câu 390: Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường ưu tiên”?

Hình câu 390
  1. Biển 1.
  2. Biển 2.
  3. Biển 3.
  4. Cả ba biển.

Giải thích: Biển 1: W.205a “Đường giao nhau” cùng cấp; Biển 2: W.207a “Giao nhau với đường không ưu tiên”; Biển 3: W.208 “Giao nhau với đường ưu tiên”.

Gửi bình luận

Mọi thắc mắc hay góp ý trong nội dung bài viết, vui lòng gửi cho chúng tôi một bình luận. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian 24h.