Câu 395: Biển nào chỉ dẫn “Được ưu tiên qua đường hẹp”?

Hình câu 395
  1. Biển 1.
  2. Biển 2
  3. Biển 3.
  4. Biển 2 và 3.

Giải thích: Biển 1: W.204 “Đường hai chiều”;
Biển 2: P.132 “Nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp”;
Biển 3: I.406 “Được ưu tiên qua đường hẹp”.

Gửi bình luận

Mọi thắc mắc hay góp ý trong nội dung bài viết, vui lòng gửi cho chúng tôi một bình luận. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian 24h.