Câu 401: Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường hai chiều”?

Hình câu 401
  1. Biển 1.
  2. Biển 2.
  3. Biển 3.

Giải thích: Không có giải thích.

Gửi bình luận

Mọi thắc mắc hay góp ý trong nội dung bài viết, vui lòng gửi cho chúng tôi một bình luận. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian 24h.