Câu 402: Biển nào báo hiệu “Chú ý chướng ngại vật”?

Hình câu 402
  1. Biển 1.
  2. Biển 2 và 3.
  3. Cả ba biển.

Giải thích: Không có giải thích.

Gửi bình luận

Mọi thắc mắc hay góp ý trong nội dung bài viết, vui lòng gửi cho chúng tôi một bình luận. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian 24h.