Câu 412: Biển nào sau đây báo trước gần tới đoạn đường đang tiến hành thi công?

Hình câu 412
  1. Biển 1.
  2. Biển 2.
  3. Biển 3.
  4. Không biển nào.

Giải thích: Không có giải thích.

Gửi bình luận

Mọi thắc mắc hay góp ý trong nội dung bài viết, vui lòng gửi cho chúng tôi một bình luận. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian 24h.