Câu 413: Biển nào dưới đây cảnh báo nguy hiểm đoạn đường thường xảy ra tai nạn?

Hình câu 413
  1. Biển 1.
  2. Biển 2.
  3. Biển 3.

Giải thích: Không có giải thích.

Gửi bình luận

Mọi thắc mắc hay góp ý trong nội dung bài viết, vui lòng gửi cho chúng tôi một bình luận. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian 24h.