Câu 414: Biển nào báo hiệu đoạn đường hay xảy ra ùn tắc giao thông?

Hình câu 414
  1. Biển 1.
  2. Biển 2.
  3. Biển 3.
  4. Cả 3 biển.

Giải thích: Biển 1: W.240 “Đường hầm”; Biển 2: W.241 “Ùn tắc giao thông”; Biển 3: W.244 “Đoạn đường hay xảy ra tai nạn”.

Gửi bình luận

Mọi thắc mắc hay góp ý trong nội dung bài viết, vui lòng gửi cho chúng tôi một bình luận. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian 24h.