Câu 416: Biển nào chỉ dẫn nơi bắt đầu đoạn đường dành cho người đi bộ?

Hình câu 416
  1. Biển 1.
  2. Biển 2.
  3. Biển 3.

Giải thích: Biển 1: W.224 “Đường người đi bộ cắt ngang”; Biển 2: I.423c “Điểm bắt đầu đường đi bộ”; Biển 3: W.225 “Trẻ em”.

Gửi bình luận

Mọi thắc mắc hay góp ý trong nội dung bài viết, vui lòng gửi cho chúng tôi một bình luận. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian 24h.