Câu 417: Biển nào báo hiệu gần đến đoạn đường thường có trẻ em đi ngang qua?

Hình câu 417
  1. Biển 1.
  2. Biển 2.
  3. Biển 3.
  4. Cả 3 biển.

Giải thích: Biển 1: W.224 “Đường người đi bộ cắt ngang”; Biển 2: W.225 “Trẻ em”; Biển 3: W.226 “Đường người đi xe đạp cắt ngang”.

Gửi bình luận

Mọi thắc mắc hay góp ý trong nội dung bài viết, vui lòng gửi cho chúng tôi một bình luận. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian 24h.