Câu 438: Biển nào báo hiệu “Đường một chiều”?

Hình Câu: 438(gplx600cau.com)
  1. Biển 1.
  2. Biển 2.
  3. Cả hai biển.

Giải thích: Biển 1: R.301a “Hướng đi phải theo” chỉ được đi thẳng đặt trước ngã ba, ngã tư;
Biển 2: I.407a “Đường một chiều”;
Nên Biển 2 là đáp án đúng.

Gửi bình luận

Mọi thắc mắc hay góp ý trong nội dung bài viết, vui lòng gửi cho chúng tôi một bình luận. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian 24h.