Câu 447: Biển nào cho phép quay đầu xe?

Hình Câu: 447(gplx600cau.com)
  1. Biển 1
  2. Biển 2
  3. Cả 2 biển

Giải thích: Biển 1: I.409 “Chỗ quay xe” và Biển 2: I.410 “Khu vực quay xe” nên cả 2 biển đều cho phép quay đầu xe.

Gửi bình luận

Mọi thắc mắc hay góp ý trong nội dung bài viết, vui lòng gửi cho chúng tôi một bình luận. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian 24h.