Câu 449: Biển 1 có ý nghĩa gì?

Hình Câu: 449(gplx600cau.com)
  1. Biển chỉ dẫn hết cấm đỗ xe theo giờ trong khu vực.
  2. Biển chỉ dẫn hết hiệu lực khu vực đỗ xe trên các tuyến đường đối ngoại.
  3. Biển chỉ dẫn khu vực đỗ xe trên các tuyến đường đối ngoại.

Giải thích: Biển 1: R.E,10b “Hết cấm đỗ xe theo giờ trong khu vực” ; Biển 2: R.E,10a “Hết cấm đỗ xe trong khu vực”; Biển 3: R.E,10c: “Hết khu vực đỗ xe”.

Gửi bình luận

Mọi thắc mắc hay góp ý trong nội dung bài viết, vui lòng gửi cho chúng tôi một bình luận. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian 24h.