Câu 450: Biển 3 có ý nghĩa gì?

Hình Câu: 450(gplx600cau.com)
  1. Biển chỉ dẫn khu vực cấm đỗ xe trên các tuyến đường đối ngoại
  2. Biển chỉ dẫn khu vực đỗ xe trên các tuyến đường đối ngoại.
  3. Biển hạn chế tốc độ tối đa trong khu vực.
  4. Biển chỉ dẫn hết hiệu lực khu vực cấm đỗ xe theo giờ trên các tuyến đường đối ngoại.

Giải thích: Biển 1: R.E,9a “Cấm đỗ xe trong khu vực”; Biển 2: Biển R.E,10c “Hết khu vực đỗ xe”; Biển 3: Biển R.E,9d “Hạn chế tốc độ tối đa trong khu vực”.

Gửi bình luận

Mọi thắc mắc hay góp ý trong nội dung bài viết, vui lòng gửi cho chúng tôi một bình luận. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian 24h.