Câu 452: Biển nào báo hiệu “Rẽ ra đường có làn đường dành cho ô tô khách”?

Hình Câu: 452(gplx600cau.com)
  1. Biển 1.
  2. Biển 2.
  3. Biển 3.

Giải thích: Không có giải thích

Gửi bình luận

Mọi thắc mắc hay góp ý trong nội dung bài viết, vui lòng gửi cho chúng tôi một bình luận. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian 24h.