Câu 461: Biển nào báo hiệu “Cầu vượt liên thông”?

Hình Câu: 461(gplx600cau.com)
  1. Biển 2 và 3.
  2. Biển 1 và 2.
  3. Biển 1 và 3.
  4. Cả ba biển.

Giải thích: Không có giải thích

Gửi bình luận

Mọi thắc mắc hay góp ý trong nội dung bài viết, vui lòng gửi cho chúng tôi một bình luận. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian 24h.