Câu 487: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Hình Câu: 487(gplx600cau.com)
  1. Xe tải, xe khách, xe con, mô tô.
  2. Xe tải, mô tô, xe khách, xe con.
  3. Xe khách, xe tải, xe con, mô tô.
  4. Mô tô, xe khách, xe tải, xe con.

Giải thích: Thứ tự ưu tiên: Xe ưu tiên – Đường ưu tiên – Đường cùng cấp theo thứ tự bên phải trống – rẽ phải – đi thẳng – rẽ trái.
1. Xe tải: Đường ưu tiên và đi thẳng;
2. Mô tô: Đường ưu tiên và rẽ trái;
3. Xe khách: Đường không ưu tiên, đi thẳng.
4. Xe con: Đường không ưu tiên, rẽ trái.

Gửi bình luận

Mọi thắc mắc hay góp ý trong nội dung bài viết, vui lòng gửi cho chúng tôi một bình luận. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian 24h.