Câu 488: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Hình Câu: 488(gplx600cau.com)
  1. Xe công an, xe con, xe tải, xe khách.
  2. Xe công an, xe khách, xe con, xe tải.
  3. Xe công an, xe tải, xe khách, xe con.
  4. Xe con, xe công an, xe tải, xe khách.

Giải thích: Thứ tự ưu tiên: Xe ưu tiên – Đường ưu tiên – Đường cùng cấp theo thứ tự bên phải trống – rẽ phải – đi thẳng – rẽ trái.
1. Xe công an: Xe ưu tiên.
2. Xe con: Đường ưu tiên.
3. Xe tải: Đường không ưu tiên, đi thẳng.
4. Xe khách: Đường không ưu tiên, rẽ trái.

Gửi bình luận

Mọi thắc mắc hay góp ý trong nội dung bài viết, vui lòng gửi cho chúng tôi một bình luận. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian 24h.