Câu 490: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Hình Câu: 490(gplx600cau.com)
  1. Xe tải, xe con, mô tô.
  2. Xe con, xe tải, mô tô.
  3. Mô tô, xe con, xe tải.
  4. Xe con, mô tô, xe tải.

Giải thích: Thứ tự ưu tiên: Xe ưu tiên – Đường ưu tiên – Đường cùng cấp theo thứ tự bên phải trống – rẽ phải – đi thẳng – rẽ trái.
1. Xe mô tô: Bên phải trống;
2. Xe con: Đi thẳng;
3. Xe tải: Rẽ trái;

Gửi bình luận

Mọi thắc mắc hay góp ý trong nội dung bài viết, vui lòng gửi cho chúng tôi một bình luận. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian 24h.