Câu 493: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Hình Câu: 493(gplx600cau.com)
  1. Xe con (A), xe cứu thương, xe con (B).
  2. Xe cứu thương, xe con (B), xe con (A).
  3. Xe con (B), xe con (A), xe cứu thương.

Giải thích: Thứ tự ưu tiên: Xe vào ngã ba, ngã tư trước – Xe ưu tiên – Đường ưu tiên – Đường cùng cấp theo thứ tự bên phải trống – rẽ phải – đi thẳng – rẽ trái..
1. Xe con (A): Đã vào ngã tư trước;
2. Xe cứu thương: Xe ưu tiên;
3. Xe con (B);

Gửi bình luận

Mọi thắc mắc hay góp ý trong nội dung bài viết, vui lòng gửi cho chúng tôi một bình luận. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian 24h.