Câu 512: Theo hướng mũi tên, những hướng nào ô tô không được phép đi?

Hình Câu: 512(gplx600cau.com)
  1. Hướng 1 và 2.
  2. Hướng 3.
  3. Hướng 1 và 4.
  4. Hướng 2 và 3.

Giải thích: Biển P.123a “Cấm rẽ trái” không cấm quay đầu xe nên chỉ có hướng 3 là hướng ô tô không được phép đi.

Gửi bình luận

Mọi thắc mắc hay góp ý trong nội dung bài viết, vui lòng gửi cho chúng tôi một bình luận. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian 24h.