Câu 519: Theo hướng mũi tên, những hướng nào ô tô con được phép đi?

Hình Câu: 519(gplx600cau.com)
  1. Hướng 1.
  2. Hướng 1, 3 và 4.
  3. Hướng 2, 3 và 4.
  4. Cả bốn hướng.

Giải thích: Biển số R.301d “Chỉ được rẽ phải” chỉ áp dụng với xe tải (biển phụ) nên không áp dụng với xe con.
Hướng 2 cấm xe con không được đi vào, còn hướng 1, 3 và 4 xe con đều được phép đi.

Gửi bình luận

Mọi thắc mắc hay góp ý trong nội dung bài viết, vui lòng gửi cho chúng tôi một bình luận. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian 24h.