Câu 522: Những hướng nào xe tải được phép đi?

Hình Câu: 522(gplx600cau.com)
  1. Cả ba hướng.
  2. Hướng 2 và 3.

Giải thích: Xe tải cấm rẽ phải (biển phụ) nên chỉ đi được hướng 2 và hướng 3.

Gửi bình luận

Mọi thắc mắc hay góp ý trong nội dung bài viết, vui lòng gửi cho chúng tôi một bình luận. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian 24h.