Câu 536: Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng?

Hình Câu: 536(gplx600cau.com)
  1. Xe công an, xe con, xe tải, xe khách.
  2. Xe con, xe khách và xe công an, xe tải.
  3. Xe công an, xe con, xe khách, xe tải.
  4. Xe con, xe tải, xe khách, xe công an.

Giải thích: Thứ tự ưu tiên: Xe ưu tiên – Đường ưu tiên – Bên phải trống – Rẽ phải – Đi thẳng – Rẽ trái.
1. Xe công an: Xe ưu tiên;
2. Xe con: Đường ưu tiên, bên phải trống;
3. Xe tải: Đường ưu tiên, bên phải vướng xe con nếu đi trước;
4. Xe khách: Đường không ưu tiên.

Gửi bình luận

Mọi thắc mắc hay góp ý trong nội dung bài viết, vui lòng gửi cho chúng tôi một bình luận. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian 24h.