Câu 545: Người lái xe điều khiển xe chạy theo hướng nào là đúng quy tắc giao thông?

Hình Câu: 545(gplx600cau.com)
  1. Chỉ hướng 2.
  2. Hướng 1 và 2.
  3. Tất cả các hướng trừ hướng 3.
  4. Tất cả các hướng trừ hướng 4.

Giải thích: Hướng 4: Biển số P.123b “Cấm rẽ phải”; Hướng 3: Biển số P.102 “Cấm đi ngược chiều”;
Nên chỉ có thể đi theo hướng 1 và hướng 2 là câu trả lời đúng.

Gửi bình luận

Mọi thắc mắc hay góp ý trong nội dung bài viết, vui lòng gửi cho chúng tôi một bình luận. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian 24h.