Câu 550: Người lái xe có thể quay đầu xe như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Hình Câu: 550(gplx600cau.com)
  1. Quay đầu theo hướng A.
  2. Quay đầu theo hướng B.
  3. Cấm quay đầu.

Giải thích: Trước mặt người lái xe có Biển số P.123a “Cấm rẽ trái” không cấm quay đầu. Tuy nhiên, hướng B quay đầu đè vạch liền nên vi phạm. Do đó, chỉ có hướng A quay đầu xe là câu trả lời đúng.

Gửi bình luận

Mọi thắc mắc hay góp ý trong nội dung bài viết, vui lòng gửi cho chúng tôi một bình luận. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian 24h.