Câu 551: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Hình Câu: 551(gplx600cau.com)
  1. Xe con và xe tải, xe của bạn.
  2. Xe của bạn, xe tải, xe con.
  3. Xe của bạn và xe con, xe tải.
  4. Xe của bạn, xe tải + xe con.

Giải thích: Thứ tự ưu tiên: Xe ưu tiên – Đường ưu tiên – Bên phải trống – Rẽ phải – Đi thẳng – Rẽ trái.
Xe bạn đang trên đường ưu tiên nên được đi trước.
Xe con rẽ phải không giao nhau với xe bạn nên được đi đồng thời với xe bạn.
Xe tải rẽ trái từ đường không ưu tiên phải nhường đi sau cùng.

Gửi bình luận

Mọi thắc mắc hay góp ý trong nội dung bài viết, vui lòng gửi cho chúng tôi một bình luận. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian 24h.