Câu 573: Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

Hình Câu: 573(gplx600cau.com)
  1. Tăng tốc độ, rẽ phải trước xe con màu xanh phía trước và người đi bộ.
  2. Giảm tốc độ, để người đi bộ qua đường và rẽ phải trước xe con màu xanh.
  3. Giảm tốc độ, để người đi bộ qua đường và rẽ phải sau xe con màu xanh.

Giải thích: Ở vạch kẻ đường dành cho người đi bộ có người chuẩn bị sang đường nên phải nhường đường và không được phép vượt.
Nên bạn phải nhường đường cho người đi bộ và rẽ phải sau xe con màu xanh.

Gửi bình luận

Mọi thắc mắc hay góp ý trong nội dung bài viết, vui lòng gửi cho chúng tôi một bình luận. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian 24h.