Câu 593: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Hình Câu: 593(gplx600cau.com)
  1. Xe tải, xe đạp, xe của bạn.
  2. Xe của bạn, xe đạp, xe tải.
  3. Xe của bạn, xe tải, xe đạp.

Giải thích: Thứ tự ưu tiên: Xe ưu tiên – Đường ưu tiên – Bên phải trống – Rẽ phải – Đi thẳng – Rẽ trái.
1. Xe của bạn: Bên phải trống, đi thẳng; 2. Xe tải: Rẽ trái, bên phải trống (khi xe bạn đã đi rồi); 3. Xe đạp: Rẽ trái.

Gửi bình luận

Mọi thắc mắc hay góp ý trong nội dung bài viết, vui lòng gửi cho chúng tôi một bình luận. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian 24h.