bookmark_borderTải ứng dụng Bằng B2 – Ôn Thi Giấy Phép Lái Xe 600 Câu Hỏi trên hệ điều hành Mac OSX

Là một phần trong cụm ứng dụng hỗ trợ học và thi sát hạch lái xe các bằng A1, A2, A3, A4, B1, B2, C, D, F đã có mặt trên App Store và Google Play.

Tải ứng dụng Bằng B2 – 600 Câu Hỏi cho hệ điều hành iOS

Tải ứng dụng Bằng B2 – 600 Câu Hỏi cho hệ điều hành Android

Chúng tôi xin giới thiệu thêm ứng dụng Bằng B2 – 600 câu hỏi trên hệ điều hành Mac OS.

Trang chủ trong ứng dụng Bằng B2 600 trên Mac OS Catalina

Ứng dụng được phân phối tại App Store Việt Nam, tại category “Giáo Dục”. Với kích cỡ chỉ 57.8 MB, nhưng bao gồm đầy đủ hình ảnh, gợi ý, và các mẹo giúp cho các học viên học và thi dễ dàng.

Ứng dụng yêu cầu tối thiểu hệ điều hành Mac OS 10.11 trở về sau, từ phiên bản này bạn đều có thể khởi tạo và chạy ứng dụng ngay trực tiếp trên MacBook, iMac, iMac Pro.

Hoàn toàn miễn phí, nhằm giúp các học viên có thể đạt được điểm cao và vượt qua kì thi sát hạch lái xe các hạng, chúng tôi tự hào là một phần trong sự thành công, đào tạo những người lái xe hoàn hảo, có đầy đủ kiến thức và kĩ năng tham gia giao thông, góp phần hạn chế tai nạn vì một xã hội văn minh, giàu đẹp.

Link tải ứng dụng trên Mac OSX vui nhấn vào đây:

Tải ứng dụng Bằng B2 – 600 Câu hỏi 2020 Ôn thi giấy phép lái xe trên hệ điều hành Mac OS.