bookmark_borderCâu 486: Vạch dưới đây có ý nghĩa gì?

Hình Câu: 486(gplx600cau.com)
 1. Vị trí dừng xe của các phương tiện vận tải hành khách công cộng.
 2. Báo cho người điều khiển được dừng phương tiện trong phạm vi phần mặt đường có bố trí vạch để tránh ùn tắc giao thông.
 3. Dùng để xác định vị trí giữa các phương tiện trên đường.

Giải thích: Vạch 9.2: Vạch quy định vị trí dừng đỗ của phương tiện giao thông công cộng trên đường.

bookmark_borderCâu 485: Vạch dưới đây có ý nghĩa gì?

Hình Câu: 485(gplx600cau.com)
 1. Báo cho người điều khiển không được dừng phương tiện trong phạm vi phần mặt đường có bố trí vạch để tránh ùn tắc giao thông.
 2. Báo hiệu sắp đến chỗ có bố trí vạch đi bộ qua đường.

Giải thích: Vạch 7.6: Vạch chỉ dẫn sắp đến chỗ có bố trí vạch đi bộ qua đường.

bookmark_borderCâu 484: Vạch dưới đây có tác dụng gì?

Hình Câu: 484(gplx600cau.com)
 1. Để xác định làn đường.
 2. Báo hiệu người lái xe chỉ được phép đi thẳng.
 3. Dùng để xác định khoảng cách giữa các phương tiện trên đường.

Giải thích: Vạch 7.8: Vạch xác định khoảng cách xe trên đường.

bookmark_borderCâu 483: Khi gặp vạch kẻ đường nào các xe được phép đè vạch?

Hình Câu: 483(gplx600cau.com)
 1. Vạch 1.
 2. Vạch 2.
 3. Vạch 3.
 4. Vạch 1 và vạch 3.

Giải thích: hông có giải thích

bookmark_borderCâu 482: Các vạch dưới đây có tác dụng gì?

Hình Câu: 482(gplx600cau.com)
 1. Phân chia hai chiều xe chạy ngược chiều nhau.
 2. Phân chia các làn xe chạy cùng chiều nhau.

Giải thích: Không có giải thích

bookmark_borderCâu 481: Các vạch dưới đây có tác dụng gì?

Hình Câu: 481(gplx600cau.com)
 1. Phân chia hai chiều xe chạy ngược chiều nhau.
 2. Phân chia các làn xe chạy cùng chiều nhau.

Giải thích: Không có giải thích

bookmark_borderCâu 480: Vạch kẻ đường nào dưới đây là vạch phân chia hai chiều xe chạy (vạch tim đường)?

Hình Câu: 480(gplx600cau.com)
 1. Vạch 1.
 2. Vạch 2.
 3. Vạch 3.
 4. Vạch 1 và 3.

Giải thích: Không có giải thích

bookmark_borderCâu 479: Vạch kẻ đường nào dưới đây là vạch phân chia hai chiều xe chạy (vạch tim đường), xe không được lấn làn, không được đè lên vạch?

Hình Câu: 479(gplx600cau.com)
 1. Vạch 1.
 2. Vạch 2.
 3. Vạch 3.
 4. Cả 3 vạch.

Giải thích: Không có giải thích

bookmark_borderCâu 478: Vạch kẻ đường nào dưới đây là vạch phân chia các làn xe cùng chiều?

Hình Câu: 478(gplx600cau.com)
 1. Vạch 1.
 2. Vạch 2.
 3. Vạch 3.
 4. Vạch 1 và 2.

Giải thích: Không có giải thích

bookmark_borderCâu 477: Vạch mũi tên chỉ hướng trên mặt đường nào dưới đây cho phép xe chỉ được đi thẳng và rẽ phải?

Hình Câu: 477(gplx600cau.com)
 1. Vạch 1.
 2. Vạch 2 và 3.
 3. Vạch 3.
 4. Vạch 1 và 2.

Giải thích: Không có giải thích